Początek / Ochrona danych

Polityka prywatności

Strona www.finokto.com (dalej w tekście – Strona).

Odwiedzający - osoba, która odwiedza Stronę w Internecie (www.finokto.com).

FinOkto posiada własną wewnętrzną politykę ochrony danych. Zawiera wewnętrzne wytyczne i opisuje warunki przyjęte przez FinOkto, które chronią Twoje dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem usunięciem, utratą lub zmianą, a także przed nieuprawnionym ujawnieniem. FinOkto korzysta z certyfikatu SSL. Certyfikat SSL chroni Twoje dane osobowe za pomocą szyfrowania.

FinOkto zezwala na przetwarzanie Twoich danych tylko tym pracownikom, którzy potrzebują dostępu do Twoich danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków.

Treść tych stron została opracowana z największą starannością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za poprawność, aktualność, kompletność ani jakość treści.

Jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do nadzorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji pochodzących od osób trzecich ani nie ponosimy odpowiedzialności za treści niezgodne z prawem, nieprawidłowe lub niekompletne. Nie mamy wpływu na zawartość bezpośrednio lub pośrednio powiązanych stron internetowych i nie możemy zagwarantować poprawności wyświetlanych tam treści. Za treść linków zewnętrznych odpowiadają odpowiedni operatorzy lub dostawcy. Jeśli jednak poinformujesz nas o naruszeniu prawa, sprawdzimy treść (zarówno na naszej stronie, jak i na stronie zewnętrznej) i w razie potrzeby usuniemy link.

Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas bardzo ważne. Wszelkie informacje otrzymane od Odwiedzającego nie będą ujawniane i będą traktowane jako poufne, nie zostaną sprzedane ani wykorzystane w żaden inny sposób, który spowodowałby szkodę dla Odwiedzającego.

Odwiedzając Stronę, Odwiedzający wyraża zgodę na warunki dotyczące plików cookie, ochrony danych, wykorzystania i poczty elektronicznej. Przestań korzystać z witryny, jeśli nie zgadzasz się z regulaminem i jego treścią, linkiem(ami) do szczegółów dotyczących praw autorskich.

Wszelkie informacje otrzymane od Odwiedzającego nie będą ujawniane i będą traktowane jako poufne, nie będą sprzedawane ani wykorzystywane w żaden inny sposób, który spowodowałby szkodę dla Odwiedzającego.

Należy pamiętać, że FinOkto może w każdej chwili zmienić swoją politykę prywatności! W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian FinOkto zamieści w Serwisie informację informującą o takich zmianach. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności, aby być informowanym o wszelkich związanych z nią zmianach!