Początek / Użytkowanie

Warunki użytkowania

Właścicielem i administratorem strony internetowej www.finokto.com (dalej w tekście - Strona) jest "FinOkto" (dalej w tekście - Właściciel). Właściciel zastrzega sobie prawo do uzupełniania, modyfikowania lub w inny sposób zmiany informacji i zasad na Stronie, zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym. Ponadto Właściciel ma prawo w dowolnym momencie ograniczyć bezpłatny dostęp do Strony.

Odwiedzający - osoba, która odwiedza stronę internetową (www.finokto.com).

Odwiedzając Stronę, odwiedzający wyraża zgodę na warunki dotyczące plików cookie, ochrony danych, użytkowania i wiadomości e-mail. Przyjmuje się, że Odwiedzający zapoznał się z tymi warunkami i je akceptuje.

Nasza strona daje klientom dostęp do niezależnego serwisu internetowego porównującego polskich pożyczkodawców pozabankowych, ich produkty i usługi.

Możesz korzystać z naszej strony wyłącznie do celów osobistych.

Komercyjne wykorzystanie naszej witryny jest surowo zabronione i zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań, w tym działań prawnych, przeciwko dowolnej osobie lub firmie, która korzysta z naszej witryny lub usług w celach komercyjnych lub w jakikolwiek inny nieuprawniony sposób.

Nie wolno Ci robić niczego, co mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo naszej witryny lub przechowywanych na niej informacji lub materiałów.

Nie możesz publikować informacji w Witrynie ani wykorzystywać informacji już znajdujących się w Witrynie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każde takie zezwolenie może zostać cofnięte bez uprzedzenia.

FinOkto zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym po opublikowaniu w Serwisie. Korzystanie z informacji zamieszczonych w Serwisie po zmianie oznacza, że ​​użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Serwisu.

Właściciel ma prawo w dowolnym momencie wprowadzić inne warunki korzystania ze Strony, które zaczynają obowiązywać w momencie opublikowania ich na Stronie. Korzystanie ze Strony, w tym ze wszystkich opublikowanych informacji po zmianach oznacza, że użytkownik wyraził zgodę na wszystkie warunki korzystania ze Strony.

Warunki korzystania ze Strony nie dotyczą stron głównych innych osób/osób prawnych.

Regularnie sprawdzaj warunki korzystania ze strony, ponieważ mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli masz pytania, skorzystaj z naszej sekcji kontaktowej lub e-mail.